Scroll to top

ESF Duurzame Inzetbaarheid. Eh, wat?


2 maart 20202 juni 2020No comments

Om werkend Nederland langer gezond aan het werk te houden en de arbeidsproductiviteit van werkenden te vergroten is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaar (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen.

Onder de subsidieregeling vallen maatregelen om de gezondheid, vitaliteit, betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te bevorderen. Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken horen hierbij, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt. Wil je binnen je organisatie een onderzoek uitvoeren die betrekking heeft op de vitaliteit van je medewerkers, dit valt ook onder de ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidie.

 

Je kunt denken aan een van de volgende thema’s of activiteiten:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken. Waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • Het bevorderen van een leercultuur. Waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur. Waaronder het invoeren van
   arbeidstijdenmanagement.

 

Voorwaarden
Een subsidieaanvraag voor ESF Duurzame Inzetbaarheid gaat samen met verschillende voorwaarden waaraan jij als aanvrager en de in te schakelen adviseur (bijvoorbeeld Seppworks) moeten voldoen.

De belangrijkste voorwaarden:

  • Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de je minimaal 2 werknemers in dienst hebben.
  • Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren.
  • Enkel de directe kosten van de adviseur, bestaande uit uren, zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om: het opstellen van een advies met implementatieplan en/of het begeleiden bij het
   implementeren van een advies.
  • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is
   (geweest).
  • De projectactiviteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie. De behandeltermijn van de subsidieaanvraag door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid is maximaal 18 weken, echter worden aanvragen doorgaans sneller afgehandeld.

 

Budget en hoogte subsidie
Het totale subsidiebudget voor de ESF-ronde van 2019 bedraagt € 15 miljoen. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000
(excl. btw) te bedragen.

 

Looptijd
Het totale ESF-programma loopt van 2014 t/m 2020. In 2018 waren er twee gelegenheden om subsidie aan te vragen. We verwachten dat er binnenkort weer een nieuwe aanvraagronde is. Houd dus de website van het Ministerie SZW goed in de gaten!

× Hoe kan ik je helpen?